Vacatures

Hoge Fronten zoekt twee leden voor het bestuur

 

Hoge Fronten maakt onder leiding van theatermaker Lieke Benders beeldende voorstellingen en installaties voor jeugd en volwassenen. Hoge Fronten is gevestigd in Maastricht en speelt in theaters en op (buiten)locaties in binnen- en buitenland.

Het werk van Lieke Benders kenmerkt zich door een eigen, zachte toon. In een steeds verder polariserende maatschappij, waarin groei en vooruitgang de boventoon voeren en uitgesproken zijn, volharding, prestatie en schokeffecten ertoe lijken te doen, kiest Lieke Benders nadrukkelijk voor de andere kant: voor bedachtzaamheid, bezinning en het belang van nuancering. Dit komt tot uiting in veelzijdige presentatievormen. Producties bevinden zich op het grensvlak van theater, performance en beeldende kunst. En het publiek heeft altijd een actieve rol. Hoge Fronten past niet in één hokje.

Het bestuur

Stichting Hoge Fronten heeft een bestuur dat bestaat uit vier leden. Vanwege het aflopen van de statutaire benoemingstermijn van twee van de leden is Hoge Fronten op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Samen met Desirée Schmalschläger (voorzitter) en Rob Polman (lid) gaan zij de raad van bestuur vormen.

Het bestuur vergadert ca. vier keer per jaar, bij voorkeur in Limburg. Naast deze vergadermomenten wordt er soms een beroep gedaan op afzonderlijke bestuursleden. De benoemingstermijn is drie jaar; deze termijn kan na aanstelling twee keer verlengd worden. Het betreft een onbezoldigde functie. Reiskosten worden vergoed.

Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan zijn taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie.

Profiel

De reden dat jij lid van het bestuur wilt worden is om jouw interesse in cultuur verder te verdiepen. Je houdt niet van hokjesdenken en staat open voor nieuwe ideeën. Jij weet met jouw relevante netwerk in Nederland (en eventueel daarbuiten) en een betrokken houding de visie van Hoge Fronten uit te dragen. Met jouw bestuurlijke kennis ben jij in staat om als sparringpartner en klankbord voor de directie te fungeren en strategische uitgangspunten te beoordelen. Je durft kritisch te zijn en kunt constructief meedenken over financiële en organisatorische vraagstukken. Je kunt goed samenwerken, communiceert helder en transparant en je hebt het vermogen om met een helicopterview naar het gezelschap te kijken. Beschik je daarnaast over onderstaande kwaliteiten, dan is dat een plus.
– ervaring met het besturen van een culturele organisatie
– juridische kennis
– binding met het bedrijfsleven
– een publicitaire achtergrond

Procedure

Bij Hoge Fronten werken we aan een meer diverse en inclusieve organisatiecultuur, waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Wij geloven in de kracht van diversiteit om tot nog betere resultaten te komen. We zien je talent als basis en diversiteit als kracht. We nodigen dan ook iedereen uit om te solliciteren.

Wil je solliciteren, dan ontvangen we graag voor 2 juli 2021 je motivatie en je cv op info@hogefronten.nl Indien je meer informatie over de functie wenst, kun je per mail contact opnemen met zakelijk leider Janneke Schmeitz: janneke@hogefronten.nl