Algemeen Directeur /
Artistieke leiding
Hoge Fronten Lieke

Lieke Benders
lieke@hogefronten.nl

Publiekswerking
en (bureau)productie
marjolein

Marjolein de Man
marjolein@hogefronten.nl

Zakelijke leiding
Financiën, subsidies, personeel
Hoge Fronten Janneke

Janneke Schmeitz
janneke@hogefronten.nl

Productie
Hoge Fronten Wouter

Wouter Ramakers
productie@hogefronten.nl

Zakelijke leiding
Verkoop, projectsubsidies
Hoge Fronten Violien

Violien Vocks
violien@hogefronten.nl

Publiciteit
Hoge-Fronten Teamshoot 2018

Tessa Reijnders
publiciteit@hogefronten.nl

Foto’s medewerkers: Jonathan Vos Photography

Bestuur Stichting Hoge Fronten
Désirée Schmalschläger, voorzitter
Rob Polman, lid
Arnaud van Kan, lid

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vakantiegeld. Hoge Fronten volgt verder in haar beloningsbeleid de CAO Toneel en Dans. Voor de beloning van zelfstandige medewerkers, wordt gekeken naar het voor de betreffende werkzaamheden geldende CAO-tarief, vermeerderd met het volgens de CAO geldende omrekenmodel. Hoge Fronten werkt in geval van ZZP met de modelovereenkomsten van de belastingdienst.  Afspraken met ontwerpers en andere tijdelijke medewerkers worden gebaseerd op aard en omvang van projecten waarbij eerdere werkelijke uitgaven en/of uren van soortgelijke voorstellingen worden meegenomen. Voor auteurs geldt dat hun honoraria gebaseerd zijn op de richtlijnen die het Lira voor diens overeenkomsten hanteert. Bij gebruik van bestaande teksten wordt een licentieovereenkomst afgesloten. Vrijwilligers ontvangen een uurvergoeding conform de landelijke richtlijnen. Hun inzet betreft additionele werkzaamheden die voordien niet door betaalde krachten werden verricht.